Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/do1296500/www_root/old/includes/joomla.php on line 836
Obec Blhovce - Bratská obec Borsodszentgyörgy
 
Úvod arrow Bratská obec
Bratská obec Borsodszentgyörgy Tlačiť
Borsodszentgyörgy

www.borsodszentgyorgy.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Dohoda o vzájomnej spolupráci

medzi družobnými sídlami  Blhovce (Slovensko)  a Borsodszentgyörgy (Maďarsko).            Dohoda o vzájomnej spolupráci sa uzatvára na základe uznesení zastupiteľstiev sídiel              Blhovce  Borsodszenytgyörgy.                                                                                           

Dohoda nadobúda platnosť od dátumu podpisu oboch strán na dobu neurčitú. Vzájomná spo-  lupráca vznikla na základe aspektov a cieľov Európskej únie za tým účelom, aby utužovala       cezhraničnú spoluprácu a posilnila dobré priateľské a susedské vzťahy medzi sídlami.              V záujme toho obecné zastupiteľstvá a ich zariadenia budú spolupracovať v nasledovných     oblastiach:  

Oblasť riadenia:                                                                                                                           - vzájomné poznávanie spôsobov a metód práce obecných zastupiteľstiev a ich inštitúcií            a zariadení,                                                                                                                                  - vzájomné poznávanie systému práce a štruktúry miestnych samospráv,                                  - vzájomné poznávanie mechanizmu štátnej správy,

Oblasť vzdelávania:                                                                                                                     - spoznávanie výchovno-vzdelávacích cieľov a plánov základných škôl,                                    - výchova a vzdelávanie nadaných a handicapovaných žiakov,                                                  - organizovanie výmenných táborov,                                                                                             - vzájomné pracovné stretnutia,

Oblasť kultúry :                                                                                                                            - poznávanie, ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva,                                                      - vzájomné stretnutia amatérskych skupín,                                                                                    - účasť na podujatiach a prehliadkach,                                                                                          - organizovanie festivalov a výstav,                                                                                              - organizovanie vzájomných rekreačných pobytov pre dospelých,                                              - spolupráca telovýchovných oddielov, 

Oblasť hospodárstva:                                                                                                                - redigovanie spoločných publikácií z oblasti cestovného ruchu,                                                  - vypracovanie postupov a techník územného a sídelného rozvoja,                                             - spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia, výmena skúseností a námetov,                 - spolupráca civilných organizácií.

Obidve strany vyhlasujú, že svojou činnosťou sa budú usilovať o vzostup národného pove-    domia rešpektujúc vzájomné odlišnosti v zmysle tolerancie a zohľadňujúc normy Európskej      únie.                                                                                                                                                Zastupiteľstvá obcí Blhovce a Borsodszentgyörgy svojim uznesením dohodu prijímajú         a súčasne sa zaväzujú plniť všetky vytýčené úlohy.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Výber jazyka

SlovakEnglishGermanMagyar

Anketa

Ako sa Vám páči stránka našej obce?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS


© 2018 Obec Blhovce
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.